สไลด์การศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2554

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 2 ยินดีต้องรับสู่...วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง

Thungsong Technical College on PhotoPeach

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น